Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Podpisanie aktu notarialnego

10 maja 2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpiło uroczyste podpisanie aktu notarialnego, w którym to nieodpłatnie przekazano Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie własność nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej 3.

Dokument ten podpisali: pan Marcin Kuchciński, reprezentujący Marszałka – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pan Wiktor Wójcik - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pani Marianna Kulikowska pełniąca obowiązki Dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Podpisanie aktu notarialnego było ostatnim etapem porozumienia intencyjnego, zawartego 26 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, Gminą Węgorzewo i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Dzięki powiększeniu naszej bazy lokalowej, poprzez pozyskanie w/w nieruchomości, po zrealizowaniu zaplanowanej inwestycji, poszerzymy naszą ofertę kulturalną i edukacyjną oraz przyczynimy się do uatrakcyjnienia wizerunku architektonicznego terenów miasta usytułowanych nad Węgorapą.