Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Obchody Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W ramach  Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie przygotowaliśmy cykl wydarzeń. Odbędą się wykłady, prezentacje kolekcji prywatnych i muzealnych, wystawy, interaktywne spotkania historyczne. Tematyka spotkań ma podkreślać znaczenie pamięci, historii, kultywowania tradycji oraz szacunku dla dokonań przodków.
Wyjątkowe miejsce w naszej świadomości zajmują Legiony Polskie i komendant, marszałek Józef Piłsudski. Ślad, który Józef Piłsudski odcisnął w politycznej rzeczywistości Polski, trwa w nas do dziś, odcisnął swe piętno również na wielkich wydarzeniach historycznych.

Jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu dokumentów, zdjęć lub innych informacji dotyczących ochotników z najmniejszych wsi i osiedli, Waszych przodków, którzy wzięli udział w odzyskaniu niepodległości Polski -  podzielcie się nimi.

Udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej jest bezpłatny.

Zapraszamy do współpracy i  wspólnego świętowania.

JK/MKL

Osoba do kontaktu kustosz Krystyna Jarosz  mkl.historia@wp.pl


Program obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości