Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Ojcowie Niepodległości"

Wystawa prezentowana będzie w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatury w Olsztynie.

W programie prelekcje:

  • Michał Ostapiuk "Błękitny generał - Józef Haller",
  • Dawid Zagził "Wincenty Witos. Droga do Niepodległej".

19 lipca 2018 r. godz. 12:00.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator wystawy „Ojcowie niepodległości” informuje, iż wzięcie udziału w wystawie w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


"Ojcowie Niepodległości"