Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym „Losy nasze..." .

To ostatni miesiąc do nadsyłania materiałów.

Miło nam poinformować, że mamy już trzydziestu uczestników konkursu "Losy nasze..."  20. edycja z Polski, Niemiec, obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
Otrzymaliśmy między innymi z archiwum rodzinnego Eberharda Junga fotografie i dokumenty Friedy Jung (1865-1929) urodzonej w Gąbinie, obecnie rosyjski Gusiew, mieszkanki Buder od 1902 do 1914 roku. Jej twórczość poetycka cieszy się powodzeniem do dnia dzisiejszego w Niemczech. W 2006 roku w Kaliningradzie wydano dwujęzyczny, niemiecko-rosyjski zbiór wierszy pt. „Tylko Ty i ja”.

Przedmiotem konkursu są:

  • fotografie, listy,
  • dokumenty osobiste,
  • pamiętniki, wspomnienia.

Tworzymy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie kolekcję tych pamiątek − archiwum − nasz portret zbiorowy. 20. edycja konkursu zakończy się podsumowaniem i oceną nadesłanych prac. Zrobimy z nich kopie i gwarantujemy Państwu zwrot wypożyczonych pamiątek.
26 października 2018 r. odbędzie się spotkanie uczestników, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i podziękowań.

Do kontaktu kustosz Krystyna Jarosz
(87) 427 32 42, lub 427 52 78
e-mail: mkl.historia@wp.pl

 

więcej...


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator konkursu „Losy nasze...” informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


Materiały z archiwum rodzinnego Eberharda Junga - fotografie i dokumenty rodzinne poetki Friedy Jung (1865-1929) urodzonej w Gąbinie, obecnie rosyjski Gusiew, mieszkanki Buder od 1902 do 1914 roku. Fot. Katarzyna Dżurko Piasecka.