Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Konkurs "Losy nasze..."

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Losy nasze..." Jest to już 21 edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców północnej i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów sąsiadujących z nami.

Przedmiotem konkursu są: fotografie, listy, dokumenty osobiste, pamiętniki i wspomnienia.

Więcej informacji w regulaminie konkursu Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknietutaj...