Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Umowa podpisana - prace ruszają

Informujemy, że dnia 01 października 2019 r., została podpisana umowa na zadanie „Remont budynku głównego Muzeum Kultury Ludowej, przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym, a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”, pomiędzy Muzeum a firmą „REMBUD” Ryszard Chodnicki z Giżycka.