Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

"Karta" o nas

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie istnieje 25 lat - w ramach jubileuszowych przedsięwzięć muzealnych udostępniliśmy do publikacji dwa materiały w ogólnopolskim kwartalniku historycznym „Karta” 87.

W części "POWOJNIE" obraz Węgorzewa w latach 1945–47, zasiedlonego po II wojnie przez osadników z Kresów i całej Polski w opracowaniu pt. „Przystań w ruinach”.  Materiały wspomnieniowe i fotografie ze zbiorów historycznych Muzeum, wybór kustosz Krystyny Jarosz. 

W części  „MAŁE OJCZYZNY" informacje i fotografie o działalności Muzeum pt. „Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie” w opracowaniu Krystyny Jarosz z zespołem Muzeum i  historyczne kalendarium opracowane przez Barbarę Grąziewicz-Chludzińską  pt. „Powstanie Muzeum” .

 Pismo wydawane  od przeszło 30 lat. Poświęcone jest historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Każdy numer to opowieści o wydarzeniach XX stulecia, kilka bloków tematycznych dotyczących ciągle odkrywanej historii (niekiedy tej bardzo bolesnej), a także zdjęcia - „albumy z epoki”.

Tematem numeru „Karty” 87 jest  „Ziemiaństwo...”. Jest to zbiór świadectw ukazujących specyfikę losu tej grupy do roku 1945.

Wydawnictwo w cenie promocyjnej (10 zł) do nabycia w Muzeum.


Polecamy !

Krystyna Jarosz