Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Studia Angerburgica tom 16

W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku, podczas 40. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru, odbyła się premiera szesnastego tom muzealnego periodyku „Studia Angerburgica”.

Zawartość tomu:

 • Katarzyna Danilewska, Zwyczaje pogrzebowe na terenie Mazur w XIX w. i pierwszej połowie XX w. – literatura niemieckojęzyczna a zapisy etnograficzne
 • Anna Chodkowska, Grunwald w retoryce walki politycznej o polskość Ziem Odzyskanych Północnych w latach 1945–1946 na łamach „Wiadomości Mazurskich”
 • Emilian Wiszka, Węgorzewscy Ukraińcy (1947–1948)
 • Sławomir Dobrowolski, Obchody Święta 1 Maja w Węgorzewie w pierwszej połowie lat 70. XX w.
 • Stefan Pastuszewski, Regulacje prawne staroprawosławia w II Rzeczypospolitej
 • Jerzy Łapo, Depozyt z węgoborskiego pomnika seminarzystów
 • Wanda Pisarek, „Święto Wiosny” w Węgorzewie. Bibliografia wybranych materiałów prasowych z lat 1977–2017
 • Wanda Pisarek, Bibliografia materiałów prasowych na temat Jarmarku Folkloru w Węgorzewie (1985–2016)
 • Krystyna Jarosz, Sprawozdanie z badań historycznych prowadzonych w obwodzie kaliningradzkim od maja do października 2011 r.
 • Roksana Butrym, „Warmia na ludowo” – sprawozdanie z etnograficznych badań terenowych
 • Jerzy Łapo, Badania archeologiczne Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w latach 2015–2016
 • Wiesława Szufa, Kroniki 2009–2016.

Tom do nabycia w Muzeum w cenie 25 zł.


Studia Angerburgica tom 16, 2017