Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-08-18

Zawiadomienie o wyborze oferty

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie informuje o wyborze oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 3/2017.

więcej...