Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

Jest nam miło poinformować, iż 15 czerwca 2018 r. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie podpisało porozumienie o współpracy przy realizacji projektu "Warmińsko-Mazurska Karta Seniora".

W ramach tej współpracy, wszystkim seniorom (60+), oferujemy bilety wstępu w cenie 6 zł za zwiedzanie muzeum oraz Parku Etnograficznego.

Poza tym oferujemy bezpłatny wstęp na wernisaże wystaw, spotkania z cyklu "Studium wiedzy o regionie" oraz na przedsięwzięcia organizowane przez naszą placówkę.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


15.06.2018 r. Porozumienie ws. Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora.