Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Spotkanie uczestników konkursu historycznego "Losy nasze..." 19 edycja

27.10.2017

 

 

Jury konkursu historycznego „Losy nasze…” 19. edycja w składzie: Krystyna Jarosz, kustosz z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i dr Jerzy Marek Łapo, kustosz z Muzeum Kultury Ludowej po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami z Polski, Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego i Kanady,  przyjęło 39 prac odpowiadających zasadom regulaminu konkursu.


Jury  zgodnie z regulaminem konkursu postanowiło uhonorować nagrodami i wyróżnieniami według następujących kategorii.


W kategorii „Fotografie i dokumenty rodzinne” jury postanowiło przyznać nagrody:
• Krystynie Warkowskiej – Downarowicz
• Sławie Tarasiewicz
• Heni Szczepańskiej
oraz przyznać wyróżnienie:
• Iwonie Pawłowicz
• Krzysztofowi Kołaszewskiemu
• Maciejowi Zmitrowiczowi
• Stanisławie Burak
• Piotrowi Habykowi
• Rosemarie Gottspenn
 
W kategorii „Zabytki przeszłości i kultury ” jury postanowiło przyznać nagrodę:
• Wiesławie Nawojczyk
• Tadeuszowi Karaźniewiczowi
oraz przyznać wyróżnienie:
• Janowi Olzakowi
• Robertowi Melniczkowi
• Krzysztofowi Suboczowi
• Pawłowi Cymerowi
• Zofii Rycharskiej
• Jerzemu Lengauerowi
• Emilanowi Piszczatowskiemu
• Józefowi Daszczyńskiemu
 
W kategorii „Wspomnienia” jury postanowiło przyznać nagrodę:
• Edwardowi Purkiewiczowi
oraz przyznać wyróżnienie:
• Łukaszowi Oryńczakowi
• Krystynie Ćwir
• Irenie Korol
• Andrzejowi Smołka
 

* * *

 Zdjęcia: Katarzyna Dżurko-Piasecka

Spotkanie ze świadkami historii, dowódcą "Sokoła" Edwardem Purkiewiczem i członkiem organizacji Józefem Daszczyńskim.
Wykład Krystyny Jarosz pt. "Działalność Organizacji Niepodległościowej "Sokół" w Węgorzewie w latach 1942-1952 " oraz fragmenty wspomnień Edwarda Purkiewicza, nagrodzonego w konkursie "Losy nasze..." 19. edycji w kategorii "Wspomnienia".
Ogłoszenie wyników konkursu "Losy nasze..." 19.edycja.
Spotkanie uczestników konkursu historycznego "Losy nasze..." 19.edycja.
Wiesława Nawojczyk nagrodzona w kategorii "Zbytki przeszłości i kultury", 19. edycji konkursu "Losy nasze..."
Wręczanie nagród uczestnikom konkursu "Losy nasze..." 19.edycja.
Program spotkania i patronaty.