Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Szkolenie z zakresu garncarstwa tradycyjnego

18.03 - 21.10.2019 r.

18 marca rozpoczęło się szkolenie z zakresu tradycyjnego garncarstwa pt.  "Adam Kuźma - krzewiciel garncarstwa".

Uczestnicy pod okiem mistrza – uznanego twórcy ludowego - Adama Kuźmy, będą zdobywać wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania rzemiosła jakim jest garncarstwo. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się tradycją garncarstwa. Poznają klasyfikację glin, sposób ich przerabiania i przechowywania. Zapoznają się z techniką toczenia na kołach kopanych i szybkoobrotowych. Poznają techniki przygotowania mas ceramicznych oraz narzędzia do modelowania i pracy na kole garncarskim. Nauczą się toczyć tradycyjne naczynia wg wzorów Pana Iwaszkiewicza przywiezionych z Wileńszczyzny. Poznają stosowane na Wileńszczyźnie tradycyjne zdobienia na naczyniach przed wypałem. Zapoznają się z rodzajami szkliw i ich zastosowaniem. Poznają rodzaje pieców do wypalania. Zapoznają się z procesem wypału w piecu elektrycznym i piecu opalanym drewnem. Poznają zasady załadunku naczyń do pieca na pierwszy wypał tzw. biskwit oraz przedmiotów szkliwionych.

 

 


Szkolenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury

2019-03-18
2019-03-19
2019-04-08
2019-04-16
2019-05-13
2019-05-20
2019-06-04
2019-06-18
2019-07-09
2019-07-15
2019-08-12
2019-08-19
2019-09-09
2019-09-21
2019-10-07
2019-10-14

Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator warsztatów informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych