Projekt "Wsparcie Muzeum Kultury Ludowej poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej”

Cel

Celem projektu jest wsparcie instytucji kultury  poprzez zakup środków trwałych w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej i stworzeniu nowej oferty włączanej w wachlarz produktów turystycznych Warmii i Mazur.

Planowane efekty

Nowe oferty wpisują się w wachlarz produktów turystycznych województwa:

 • efekty projektu będą nową atrakcją turystyczną na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w szczególnie popularnym miejscu w sezonie turystycznym.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwijania lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu:

 • nowe atrakcje na szlaku WJM oparte na kulturze ludowej regionu,
 • wykorzystanie istniejących obiektów ludowej architektury regionu do stworzenia nowej oferty i nowego produktu turystycznego.

Wprowadzenie elementów budowania świadomości i tożsamości:

 • atrakcje oparte o zidentyfikowane podania mazurskie,
 • rozpowszechnianie lokalnej sztuki i kultury ludowej,
 • program oparty o historię miejsca, regionu,
 • program realizowany z wykorzystaniem materialnego dziedzictwa regionu.

Wprowadzenie elementów edukacji dotyczącej kultury:

 • wprowadzenie treści i zagadnień związanych z historią sztuki ludowej i procesami kulturotwórczymi podczas warsztatów.

Wprowadzone zostaną w jednostce rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne dotychczas nie stosowane:

 • nowa innowacyjna prezentacja treści w "Mechanicznej Stodole",
 • nowa prezentacja zasobów placówki w wersji cyfrowej, szczególnie obiektów narażonych przy standardowej prezentacji w gablotach.

Wartość projektu

Dofinansowanie projektu z UE:  352 147,54 zł

 

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie zakupiło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 następujące środki trwałe:

 • Plenerowe stanowiska wystawiennicze
 • Monitor interaktywny
 • Zestaw nagłośnieniowy
 • Estradowa scena z zadaszeniem
 • Nowoczesne studio dokumentacyjne
 • Innowacyjna komora natryskowa do szkliwienia
 • Nowoczesny piec do wypalania ceramiki
 • Generator azotu do fumigacji
 • Zestaw mebli biblioteczno-katalogowych
 • Kompletne wyposażenie kuźni
Plenerowe stanowiska wystawiennicze
Monitor interaktywny
Zestaw nagłośnieniowy
Estradowa scena z zadaszeniem
Nowoczesne studio dokumentacyjne
Innowacyjna komora natryskowa do szkliwienia
Nowoczesny piec do wypalania ceramiki
Generator azotu do fumigacji
Zestaw mebli biblioteczno-katalogowych
Kompletne wyposażenie kuźni