Konkurs "Losy nasze..."

2018-2019

Zapraszamy do udziału w konkursie "Losy nasze..." Jest to już 21 edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców północnej i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów sąsiadujących z nami.

Przedmiotem konkursu są: fotografie, listy, dokumenty osobiste, pamiętniki i wspomnienia.

 

Fot. ze zbiorów Józefa Ryszarda Świercza, 1954 r.,. MKL 3/20/XII