Lekcje muzealne

Zapraszamy do zapoznania się z tematami lekcji muzealnych z zakresu historii, etnografii, archeologii i krajoznawstwa. A wszystko to podane w ciekawy sposób, z wykorzystaniem różnych form multimedialnych.

Lekcje przebiegają w przyjemnej atmosferze, zachęcającej do aktywnego uczestnictwa. Na zajęciach pobudzane są wszystkie zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, mowy, ruchu a nawet węchu a przekazywane treści  podawane są w na tyle ciekawy sposób, aby jak najwięcej istotnych informacji uczeń mógł przyswoić.

Tematy lekcji najczęściej związane są z regionem, który objęty jest opieką zawartą w statusie Muzeum.

 Zapoczątkowuje pobieranie pliku