Studium wiedzy o regionie 2016

 

 

STYCZEŃ
21.01.2016, czwartek godz. 16.30
spotkanie z historykiem
Krystyną Jarosz
pt. ,,Zapomniany świat naszych przodków na starych fotografiach"
wykład z prezentacją multimedialną i zwiedzanie wystawy.

 


LUTY
25.02.2016, czwartek godz. 16.30
spotkanie z
Dorotą Zapał
Prezes Stowarzyszenia WIĘCKI RAZEM
prezentacja projektu pt. ,,Więcki - ocalić od zapomnienia"

 


KWIECIEŃ
28.04.2016, czwartek godz. 16.30
wykład z
dr Jerzym Markiem Łapo
pt. ,,Ulice Węgorzewa"

 


MAJ
19.05.2016, czwartek godz. 16.30
wykład z
Roksaną Butrym
pt. Prezentacja projektu ,,Mazury na ludowo"
realizowanego przez Dział Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie


 CZERWIEC
30.06.2016, czwartek godz. 16.30
wykład z
z etnograf Roksaną Butrym
na wykład pt. ,,Nowe oblicze skansenowskiego obiektu - chata mazurska nr 10 z Krzyżewa"


WRZESIEŃ
08.09.2016, czwartek godz. 16.30
wykład z
z historykiem sztuki Kazimierzem Parfianowiczem
na wykład pt. ,,Święty Kazimierz patron Polski i Litwy"


 PAŹDZIERNIK
20.10.2016 , czwartek godz. 16.30
wyjątkowe spotkanie
z Piotrem Krupskim
pt. "Poszukiwanie korzeni rodzinnych - Wileńszczyzna 2008-2015"
i jego koncert na cymbałach wileńskich


 LISTOPAD
24.11.2016 r., czwartek godz. 16.30
spotkanie z historyk
dr Alicją Dobrosielską
z Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
pt. "Jubileusz 800-lecia chrztu Prusów?"
wykład połączony z prezentacją multimedialną

 


  GRUDZIEŃ
15.12.2016, czwartek godz. 16:30
spotkanie z archeologiem z Muzeum Kultury Ludowej
dr Jerzym Markiem Łapo
"Podsumowanie sezonu archeologicznego 2016"
wykład z prezentacją multimedialną i demonstracja zabytków