Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

„Cztery pory roku w izbie chłopskiej"

(chałupa z Krzyżewa nr 10)

Chałupa nr 10 ze wsi Krzyżewo, gm. Kalinowo, pow. ełcki (kopia)

Jest to rekonstrukcja chałupy powstałej w XIX wieku – na jednej z belek ściany w izbie wyryty jest napis: „Ta Izba stawiana roku 1838”. Reprezentuje typ mazurskiej chałupy podcieniowej z podcieniem narożno-wnękowym. Posiada również podcień szczytowy. Obiekt został przeniesiony do węgorzewskiego skansenu w 1997 roku.

„Cztery pory roku w izbie chłopskiej” – wystawa stała.

Wystawa w chacie ze wsi Krzyżewo 10 przedstawia wnętrze mazurskiego domu wiejskiego. Wraz ze zmieniającymi się porami roku oraz następującymi po sobie świętami, zmienia się również aranżacja wnętrza. Uwaga widzów zwracana jest na różnice pomiędzy protestanckimi Mazurami i katolicką Warmią oraz żywym interferencjom kulturowym na obszarze Warmii i Mazur.