Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

„Cztery pory roku w izbie chłopskiej"

(chałupa z Krzyżewa nr 10)