Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

„Kultura materialna nowych mieszkańców Mazur"

 (chata z Woźnic 35)

Chałupa nr 35 ze wsi Woźnice, gm. Mikołajki, pow. mrągowski (kopia)

Jest to rekonstrukcja wiejskiego domu mieszkalnego z końca XVIII wieku. Reprezentuje typ mazurskiej chałupy podcieniowej z podcieniem szczytowym. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku budynek był zamieszkany, później zaczął popadać w ruinę. W 1995 roku jego relikty zostały rozebrane i przewiezione na teren Parku Etnograficznego do Węgorzewa.

„Kultura materialna nowych mieszkańców Mazur” – wystawa stała.

Wystawa mieści się w mazurskiej chacie podcieniowej z Woźnic 35. Główny temat prezentowany jest przede wszystkim w aspekcie tkanin, elementów ubioru oraz narzędzi do ich produkcji. Integralną część ekspozycji stanowi pracownia tkacka, w której znajdują się m.in. warsztaty tkackie, na których powstają różnego typu tkaniny, od szmaciaków po mazurskie dywany dwuosnowowe.