Kuźnia

Kuźnia ze wsi Zabrost Wielki, gm. Budry.

Kuźnia powstała być może na przełomie XIX i XX w. Prawdopodobnie w czasie II wojny światowej została częściowo zniszczona, a następnie przebudowana, na co wskazywała mieszana konstrukcja ścian. Od dłuższego czasu nie była użytkowana i popadała w ruinę. W 1994 r. została rozebrana i przewieziona do parku. W trakcie odbudowy w 1995 r. odtworzono całą pierwotną konstrukcję ścian.

Budynek założony jest na planie prostokąta o wymiarach 8,6 x 7 m, wysokofrontowy, jednotraktowy. Wejście do pomieszczenia kuźni prowadzi z wysuniętego podcienia w szczycie. Obiekt parterowy, nakryty dachem dwuspadowym. Wzniesiony na podmurówce z cegieł. Ściany wykonane w konstrukcji "mur pruski" (drewniany szkielet wypełniony cegłą). Strop nad kuźnią drewniany belkowy nagi. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa podparta stolcami. Dach kryty dachówką holenderką. System ogniowo-dymowy stanowi ceglany komin z wbudowanym u dołu paleniskiem przy ścianie szczytowej.
W budynku planowana jest ekspozycja tradycyjnych narzędzi kowalskich oraz zajęcia warsztatowe w ramach kursu ginących zawodów.