Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych

Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych działający przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie istnieje od 1999 roku Jest placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Działalność ośrodka ma na celu kultywowanie tradycji dawnego rzemiosła. Dzięki organizowanym kursom, osoby bezrobotne mogą zdobyć nowe umiejętności i tym samym zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy.
Istniejące pracownie prowadzą również zajęcia z osobami niepełnosprawnymi, praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, zajęcia wakacyjne z dziećmi i młodzieżą oraz pokazy warsztatowe na terenie całego kraju i zagranicą.

W ramach ośrodka działają trzy pracownie rękodzielnicze: tkactwa, ceramiki, wyrobu kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej.

 

Pracownia tkactwa
Uczestnicy zajęć poznają tradycję i historię rzemiosła, uczą się wykonywać różne rodzaje tkanin od krajek, chodników, sejpaków aż po tkaniny dwuosnowowe i wielonicielnicowe oparte na oryginalnych technikach i wzorach. 

Pracownia ceramiki
W pracowni wytwarzane są repliki dawnych naczyń, ale też różnego typu pamiątki gliniane. Ulepione "pradawne" garnki można również wypalić w zrekonstruowanych archaicznych piecach garncarskich, które są ulokowane na obrzeżach skansenu.

Pracownia kwiatów artystycznych i plastyki obrzędowej
Pracownia jako jedna z nielicznych w Europie kontynuuje tradycje wyrobu kwiatów artystycznych. Powstają w niej niepowtarzalne modele roślin ozdobnych i leczniczych. Wykonywane są również tradycyjne ozdoby wnętrz.


Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych działa na postawie statutu ośrodka oraz stosownych zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego.


Aktualny cennik kursów organizowanych przez ośrodek w roku 2018.


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych zdjęć dokumentujących przebieg spotkań warsztatowych.