Zajęcia ceramiczne z dziećmi.
Nauka toczenia na kole garncarskim.
Sklepik z wyrobami pracowni ceramicznej.
Wyrób na zamówienie pamiątek okolicznościowych.

Pracownia ceramiki


Pracownie rękodzielnicze czynne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
W pozostałe dni (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) zajęcia odbywają się tylko po uprzedniej rezerwacji terminu.


Pracownia ceramiki działająca przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oferuje:

1. Zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym niepełnosprawnych:

  • indywidualnie (do 5 osób),
  • grupowo (powyżej 5 osób).

Przyjmujemy jednorazowo do 40 osób. Zajęcia trwają ok. 1 godz. lub jeżeli zachodzi potrzeba dłużej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w terenie za odpowiednią dopłatą za dojazd.

Cena zajęć:
od poniedziałku do piątku :

  • grupowe (powyżej 5 osób) - 17 zł od osoby,
  • indywidualne (do 5 osób) - 22 zł od osoby.

sobota, niedziela : zajęcia grupowe 22 zł od osoby (tylko po uprzedniej rezerwacji terminu).

 

2. Prowadzimy kursy ceramiczne:

Koszt kursu: wg cennika na 2021 r.

 

3. Prowadzimy naukę toczenia na kole garncarskim.

Dysponujemy 7 kołami garncarskimi.

 

4. Prowadzimy sprzedaż gliny plastycznej.

 

5. Udostępniamy piec do wypału wyrobów z gliny dla osób z zewnątrz.

 

6. Posiadamy przy pracowni sklepik z własnymi wyrobami.

 

Wyroby pracowni ceramicznej

 

7. Wykonujemy pamiątki okolicznościowe według projektu klienta oraz naczynia użytkowe na zamówienie.

 

8. Wyjeżdżamy na pokazy garncarskie - toczenia na kole garncarskim i lepienia ręcznego.

 

9. Rezerwacja terminów zajęć oraz wszelkie szczegółowe pytania prosimy kierować pod nr tel. 87 427 3242 lub e-mail: mkl.oswiata@gmail.com .

 


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych zdjęć dokumentujących przebieg spotkań warsztatowych.