Zajęcia ceramiczne z dziećmi.
Nauka toczenia na kole garncarskim.
Sklepik z wyrobami pracowni ceramicznej.
Wyrób na zamówienie pamiątek okolicznościowych.

Pracownia ceramiki


Pracownie rękodzielnicze czynne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
W pozostałe dni (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych) zajęcia odbywają się tylko po uprzedniej rezerwacji terminu.


Pracownia ceramiki działająca przy Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie oferuje:

1. Zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym niepełnosprawnych:

  • indywidualnie,
  • grupowo.

Przyjmujemy jednorazowo do 40 osób. Zajęcia trwają ok. 1 godz. lub jeżeli zachodzi potrzeba dłużej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w terenie za odpowiednią dopłatą za dojazd.

Cena zajęć:
od poniedziałku do piątku : 12 zł od osoby
sobota, niedziela : 18 zł od osoby (tylko po uprzedniej rezerwacji terminu).

 

2. Prowadzimy kursy ceramiczne:

  • indywidualne
  • grupowe - powyżej 5 osób

Koszt kursu: wg cennika na 2017 r.

 

3. Prowadzimy naukę toczenia na kole garncarskim.

Dysponujemy 7 kołami garncarskimi.

 

4. Prowadzimy sprzedaż gliny plastycznej.

 

5. Udostępniamy piec do wypału wyrobów z gliny dla osób z zewnątrz.

 

6. Posiadamy przy pracowni sklepik z własnymi wyrobami.

 

Wyroby pracowni ceramicznej

 

7. Wykonujemy pamiątki okolicznościowe według projektu klienta oraz naczynia użytkowe na zamówienie.

 

8. Wyjeżdżamy na pokazy garncarskie - toczenia na kole garncarskim i lepienia ręcznego.

 

9. Rezerwacja terminów zajęć oraz wszelkie szczegółowe pytania prosimy kierować do p. Anny Krawiel tel. 087 427 3242 (prosić z pracownią ceramiki).

 


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych zdjęć dokumentujących przebieg spotkań warsztatowych.