Darowizna

Wszystkie darowizny są przeznaczane wyłącznie na statutową działalność Muzeum. W przypadku darowizn o wartości powyżej 1.000 zł, Darczyńca może wskazać cel, który ma być sfinansowany za pomocą tej darowizny. Cel jest każdorazowo dokładnie opisany w umowie darowizny.

Darowizna może być przekazana w szczególności na cele statutowe Muzeum:

  • wystawy stałe i czasowe,
  • działalność edukacyjną,
  • działalność kulturalną,
  • działalność naukową,
  • konserwację muzealiów,
  • promocję Muzeum,
  • wydawnictwa,
  • infrastrukturę Muzeum,
  • zakup obiektów muzealnych,
  • i inne działania statutowe Muzeum.


Przedmiotem darowizny mogą być:

  • kwoty pieniężne,
  • nieruchomości,
  • spadki i zapisy,
  • inne przedmioty majątkowe,
  • usługi profesjonalne (np. doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).

Jeśli chcesz przekazać Muzeum darowiznę skontaktuj się z nami:
Dział Finansowo-Księgowy
tel./fax: 87 427 52 78, 87 427 32 42
e-mail: mkl.ksiegowosc@wp.pl