Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Spotkanie darczyńców akcji "Dar dla Muzeum" oraz uczestników konkursu "Losy nasze..."

Lokalizacja:
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Data (Rozpoczęcia):
26.10.2018
Czas:
12.00 - 14.00

Spotkanie darczyńców akcji "Dar dla Muzeum" 2018

i uczestników 20. edycji konkursu historycznego "Losy nasze...".

26.10.2018 r.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych