Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

„Wyprawa po złote runo...” czyli pokaz tradycyjnego strzyżenia owiec skudde w Parku Etnograficznym nad Węgorapą

Lokalizacja:
Park Etnograficzny nad Węgorapą
Data (Rozpoczęcia):
15.06.2018
Czas:

„Wyprawa po złote runo...”
czyli pokaz tradycyjnego strzyżenia owiec skudde w Parku Etnograficznym nad Węgorapą.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator wydarzenia informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych