Fragmenty nowożytnych naczyń ceramicznych z Węgorzewa, pozyskane w trakcie badań w 2018 r. Fot. Jerzy Łapo

Zbiory archeologiczne

Zbiory archeologiczne Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie związane są przede wszystkim z Mazurami. Pozyskane zostały w wyniku badań planowych, a także nadzorów archeologicznych i badań ratowniczych. Część z nich to dary od mieszkańców miasta i regionu.

W zbiorach znajdują się zabytki różnoczasowe – od mezolitu po 1945 r. Za najważniejsze należy uznawać artefakty wydobyte z grobu w Kamieńskich, pow. piski oraz zespoły późnośredniowiecznych i nowożytnych naczyń ceramicznych oraz kafli z mazurskich miast (między innymi Ełk, Giżycko, Mikołajki, Olecko, Pisz, Szczytno, Węgorzewo).