Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Niepodległa w Węgorzewie

„Spotkania z historią. Moja droga do wolności – ze wspomnień węgorzewskich kombatantów”
W ramach projektu „Niepodległa w Węgorzewie” Węgorzewskie Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej przygotowało publikację pt. „Spotkania z historią. Moja droga do wolności – ze wspomnień węgorzewskich kombatantów". Są to „Wspomnienia Józefa Daszczyńskiego pseudonim „Mewa” kapitana w stanie spoczynku” i „Wspomnienia o mojej mamie Krystynie Brzeskiej z domu Sznaider – powstańcu warszawskim pseudonim „Jola”.

Wydawnictwo dostępne jest w Węgorzewskim Centrum Kultury, Muzeum Kultury Ludowej, Bibliotece Publicznej w Węgorzewie i szkołach.

Publikacja pod redakcją Marty Korbus (Węgorzewskie Centrum Kultury) i Krystyny Jarosz (Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie) projekt i skład Ewa Roch (Węgorzewskie Centrum Kultury).

JK/MKL

Zapoczątkowuje pobieranie pliku

 Zapoczątkowuje pobieranie pliku