Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

"Ulice niepodległości" - Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa, niedziela, 16 września 2018 roku, godz. 10.00-11.00

"Ulice niepodległości" to tytuł ilustrowanego wykładu dra Jerzego Łapo. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w ramach obchodów tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa.
Podczas spotkania zostaną przedstawione dzieje i charakterystyki ulic, placów i innych miejsc w Węgorzewie noszących nazwy związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz dziejami ostatniego stulecia. "Zagościmy" między innymi na ulicach 11 Listopada, Andrzeja Struga, Wincentego Witosa, Zesłańców Sybiru, Ofiar Katynia, Przesiedleńczej, Pionierów, placach Wolności i Niepodległości. Dowiemy się czy nosiły one wcześniej inne nazwy, a jeśli tak, to jakie? Zapraszamy, wstęp wolny.


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator przedsięwzięcia Europejskie Dni Dziedzictwa „Ulice niepodległości” informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych