Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Rzeczpospolita utracona

Wernisaż wystawy historycznej pt. "Rzeczpospolita utracona"
oraz
"Tragiczne losy pokolenia Rotmistrza Pileckiego" - spotkanie z Marcinem Łaszczyńskim z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie

28.09.2018 r. godz. 12.00

Wystawa jest podróżą po Rzeczypospolitej, której już nie ma. Zniknęła na skutek kataklizmu, jaki stał się po 1939 r. To podróż po sferze duchowej „okaleczonego narodu” – strat spowodowanych okrucieństwem wojny w skali dotychczas nieznanej. To podróż śladami nieistniejącego już społeczeństwa polskiego, bogatego wielokulturowością i wiekową tradycją. To historia zagłady dokonanej przez dwa totalitaryzmy: niemiecki i sowiecki. To historia wypędzeń – utraty przez miliony obywateli Rzeczypospolitej swojego miejsca na ziemi, zerwania podstawowych więzi społecznych, dających pole do erozji tradycji, patriotyzmu, szacunku. To wreszcie podróż śladami polskiej kultury materialnej, skazanej przez obydwu okupantów na zniszczenie.

To podróż po świecie ziemiańskich dworów z ich kulturotwórczą tradycją – wystawionych na „łup rewolucji”; to pytanie o konsekwencje wszystkich wspomnianych strat dla nas; to podróż w głąb nas samych.

Wrześniowe otwarcie wystawy odbywa się w muzealnym cyklu „Kresy. Pamiętamy".


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator spotkania „Tragiczne losy pokolenia Rotmistrza Pileckiego” oraz wystawy "Rzeczpospolita utracona" informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


Rzeczpospolita utracona