Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Drogi do Niepodległej...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu

8.09.2018 r. (sobota) o godz.10.00.

Krystyna Ćwir, Jerzy Józef Tyszko i Krystyna Jarosz zaprezentują pamiątki rodzinne, fotografie i dokumenty, ojców i dziadków, uczestników walk o niepodległość Polski.

Wstęp wolny !

 


 


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator spotkania „Drogi do niepodległej...” informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych