Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Przetarg na roboty budowlane

2019-08-20

Ogłoszenie nr 7/2019

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE (MKL-AG.331.2.2019)

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Remont budynku głównego Muzeum Kultury Ludowej, przebudowa i rozbudowa łącznika między budynkiem głównym a budynkiem mieszkalnym oraz przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje muzealne Muzeum Kultury Ludowej”, (postępowanie nr MKL-AG.331.2.2019).

więcej...