Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

41. Międzynarodowy Jarmark Folkloru

4-5.08.2018

4.08.2018 - sobota
5.08.2018 - niedziela

Protokoły 41. Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie 4-5.08.2018:

Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator przedsięwzięcia „41. Międzynarodowy Jarmark Folkloru” informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych