Konkurs "Losy nasze..."

2016-2017

Zapraszamy do udziału w konkursie "Losy nasze..." Jest to już 19 edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna".

Konkurs adresowany jest do mieszkańców północnej i wschodniej Polski oraz terenów przygranicznych krajów sąsiadujących z nami.

Przedmiotem konkursu są: fotografie, listy, dokumenty osobiste, pamiętniki i wspomnienia.

 

Fot. ze zbiorów Józefa Ryszarda Świercza, 1954 r.,. MKL 3/20/XII