Wystawy czasowe w 2017 r.


14.X.2016 - II.2017
"Z wizytą na Warmii" - wernisaż wystawy będącej owocem projektu badawczego „Warmia na ludowo”

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

25.X.2016 - III.2017
Wystawa "Piramida w Rapie"

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

XI.2016 - 24.III.2017
"Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas..." - wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

więcej...

29.III - 30.VI.2017
Malarstwo Jerzego Józefa Tyszko i modele statków Andrzeja Sadocha

więcej...

31.III - XII.2017
„Malowany wózek, para siwych koni…” Zabawki ze zbiorów własnych Muzeum Kultury Ludowej

więcej...

21.IV - 27.X.2017
„Polacy z Wileńszczyzny” - wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Kultury Ludowej, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

więcej...

07.VII - IX.2017
„Walc niebieski na 100- lecie urodzin cymbalisty Józefa Krupskiego”

więcej...

16 IX 2017 - 28 II 2018
Twórczość Stanisławy Tomczuk

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...

6 XII 2017 - 2 II 2018
Wystawa Bożonarodzeniowa

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym okniewięcej...